Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

sosinkol
Oh my God!!! That is so me! Unbelievable!
sosinkol
2801 af8f
Reposted fromzciach zciach viatutus tutus
sosinkol
Reposted fromgruetze gruetze viatutus tutus
sosinkol
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
sosinkol
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.

April 26 2017

5235 614b 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viabarszczowa barszczowa
sosinkol
6229 bafe
Reposted fromhomosuperior homosuperior viabarszczowa barszczowa

March 31 2017

sosinkol
3056 f655
Reposted fromdafil dafil viabarszczowa barszczowa

March 21 2017

sosinkol
5190 51e7 390
Reposted fromenything enything viabarszczowa barszczowa

June 21 2015

sosinkol
4175 4ed3 390

June 06 2015

9423 d30d 390

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters viakatastrofo katastrofo
sosinkol
from the Greek, ‘ecdemos’, meaning ’away from home’.

from the Greek, ‘ecdemos’, meaning ’away from home’.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakatastrofo katastrofo
sosinkol
1921 dbb0 390
Reposted fromthephilosopher thephilosopher

May 28 2015

sosinkol

the-lady-of-mirkwood:

dontknowchev:What a waste of space.

did you just

sosinkol
sosinkol
Gliwice, 1983
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
4630 b896 390

askfordoodles:

kindamindless:

I laughed way too much

that is the most cartoony wildlife footage ever captured.

Reposted fromk8y411 k8y411 viabarszczowa barszczowa
sosinkol
Creepy as fuck. But I like it. 

May 26 2015

sosinkol
Lata rozpadają się na miesiące, miesiące na dni, dni na godziny, minuty na sekundy, a sekundy przeciekają. Nie złapie pan. Przecieka. Ucieka. Czym jestem? Jestem pewną ilością sekund - które przeciekły. Rezultat: nic. Nic.
Zaperzył się i wykrzykną: - Złodziejstwo!
— Witold Gombrowicz – Kosmos
Reposted fromnyaako nyaako viatrzynasty-miesiac trzynasty-miesiac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl